Aktualności

31 lipca 2013 roku zakończył się projekt Nowe Proeuropejskie Kompetencje Zawodowe Młodzieży OHP na Warmii i Mazurach w Obszarze Zawodowym Brukarz współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu „Leonardo da Vinci”. Ostatnim elementem realizowanego projektu było spotkanie podsumowujące w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Młodzieży OHP w Pasłęku, w którym udział wzięli uczestnicy oraz kadra. Było ono okazją do podzielenia się swoimi opiniami na temat projektu, wspomnieniami oraz wymiany doświadczeń związanych z poszukiwaniem zatrudnienia. Większość uczestników dzięki umiejętnościom zdobytym podczas trzytygodniowego stażu w Niemczech potwierdzonych certyfikatem Europass Mobilność nie ma większych problemów z odnalezieniem się na lokalnym rynku pracy. Wszyscy byli zgodni co do opinii, że udział w projekcie projekt Nowe Proeuropejskie Kompetencje Zawodowe Młodzieży OHP na Warmii i Mazurach w Obszarze Zawodowym Brukarz w znaczny sposób przyczynił się do poprawy ich sytuacji życiowej i zawodowej . Trwający rok projekt dał możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, fachowych, socjalnych, personalnych oraz interkulturowych łącznie z językowymi 16 uczestnikom OSiW w Pasłęku, którzy w pełni wykorzystali daną im szansę.

Od października 2012 roku młodzież uczestniczyła w obejmujących 160 godzin zajęciach z zakresu przygotowania kulturowego i języka niemieckiego mających na celu stworzenie jej możliwości jak najefektywniejszego wykorzystania zagranicznego stażu zawodowego. Następnie każda z dwóch ośmioosobowych wzięła udział w trzytygodniowym stażu w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w Brandenburgu. Podczas praktyk przekazane zostały następujące kompetencje fachowe: zastosowanie i pogłębienie dotychczas zdobytych umiejętności zawodowych, umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w wykonywaniu konkretnych zadań, szukanie rozwiązań dla pojawiających się problemów oraz opanowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie zastosowania optymalnych technik pracy. Ponadto uczestnicy poznali narzędzia pracy, przepisy i regulacje w budownictwie, określali profile długości, poznawali rodzaje łuków, obsadzali krawężniki na prostych i zaokrąglonych obrzeżach, uczyli się wiązania kostki brukowej, układali chodniki, nawierzchnie z kamienia naturalnego, poznawali dekoracyjne formy układania kostki, opracowywali i odczytywali projekt herbu, a następnie wykonali herb z kostki brukowej, co stanowiło zwieńczenie trzytygodniowego stażu.

 

 

Ośmiu uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku odbywających trzytygodniowy staż zawodowy w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w Brandenburgu 17 kwietnia br. wzięło udział w pierwszych zajęciach praktycznych dotyczących układania kompozycji z kostek brukowych oraz obliczania kątów i łuków z wykorzystaniem lasera i niwelatorów. Pobyt w Niemczech jest kolejnym etapem projektu „Nowe Proeuropejskie Kompetencje Zawodowe Młodzieży OHP na Warmii i Mazurach w Obszarze Zawodowym Brukarz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Leonardo da Vinci”. Od października 2012 roku młodzież uczestniczyła w obejmujących 160 godzin zajęciach z zakresu przygotowania kulturowego i języka niemieckiego mających na celu stworzenie jej możliwości jak najefektywniejszego wykorzystania zagranicznego stażu zawodowego. Podczas pierwszych dni pobytu młodzież przebywająca pod opieką p.o. kierownika internatu OSiW Beaty Winiewskiej-Kowal zapoznała się z Zakładem i kadrą prowadzącą zajęcia, wspólnie z rówieśnikami obejrzała również prezentację multimedialną poświęconą pobytowi w Brandenburgu pierwszej grupy uczestników z OSiW w Pasłęku, która zakończyła staż w lutym br. Młodzież od 14 kwietnia do 4 maja br. pod okiem wykwalifikowanych niemieckich instruktorów nabędzie umiejętności niezbędne do profesjonalnego wykonywania zawodu brukarza. Możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak i sam pobyt za granicą z pewnością zaprocentuje w przyszłości, ułatwiając młodzieży wejście zarówno na lokalny, jak i europejski rynek pracy. Ponadto umiejętności zdobyte przez uczestników projektu potwierdzone zostaną certyfikatem Europass-Mobility, których uroczyste wręczenie nastąpi ostatniego dnia pobytu.

29 stycznia br. uczestnicy projektu „Nowe Proeuropejskie Kompetencje Zawodowe Młodzieży OHP na Warmii i Mazurach w Obszarze Zawodowym Brukarz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Leonardo da Vinci” odbywający staż zawodowy w niemieckim Brandenburgu wzięli udział w zajęciach praktycznych dotyczących dekoracyjnych form układania kostki brukowej oraz obsadzania krawężników na prostych i zaokrąglanych profilach. Ośmiu podopiecznych Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Pasłęku od półtorej tygodnia pod okiem niemieckich instruktorów doskonali swoje umiejętności w obszarze zawodowym brukarz. Wraz z młodymi ludźmi w Brandenburgu przebywa p.o. kierownika internatu OSiW Pani Beata Winiewska-Kowal. Podczas zajęć praktycznych młodzież współpracuje z niemieckimi kolegami, co znacznie przyśpiesza naukę języka i pozwala przełamywać początkowe bariery językowe i kulturowe. Uczestnicy projektu są bardzo zadowoleni z dotychczasowego przebiegu stażu, warunków w jakich odbywają się zajęcia oraz panującej atmosfery. Równie przychylnie o polskiej grupie wypowiada się kadra Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w którym młodzież odbywa staż, chwaląc jej zaangażowanie i dobre przygotowanie do wykonywania zawodu zdobyte podczas dotychczasowej nauki w Polsce. Czas wolny upływa uczestnikom na zwiedzaniu oferowanych przez Brandenburgię atrakcji. Do tej pory podopieczni pasłęckiego OSiW odwiedzili Berlin oraz największy w Niemczech park rozrywki i wypoczynku Tropical Island.

23 stycznia br. ośmiu uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku odbywających trzytygodniowy staż zawodowy w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w Brandenburgu wzięła udział w zajęciach teoretycznych dotyczących koncepcji zagospodarowania przestrzennego ulic i placów oraz warsztatach praktycznych pozwalających na naukę wykorzystania lasera i niwelatorów przy pomiarach. Pobyt w Niemczech jest kolejnym etapem projektu „Nowe Proeuropejskie Kompetencje Zawodowe Młodzieży OHP na Warmii i Mazurach w Obszarze Zawodowym Brukarz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Leonardo da Vinci”. Od października 2012 roku młodzież uczestniczyła w obejmujących 160 godzin zajęciach z zakresu przygotowania kulturowego i języka niemieckiego mających na celu stworzenie jej możliwości jak najefektywniejszego wykorzystania zagranicznego stażu zawodowego. Mimo początkowych trudności związanych z potrzebą znajomości fachowego języka uczestnicy dzięki ogromnemu zaangażowaniu i motywacji szybko przyswajają słownictwo i z każdym dniem radzą sobie coraz lepiej. W przyszłym tygodniu młodzież wraz z kadrą rozpocznie opracowywanie projektu herbów Pasłeka i Brandenburga, których ułożenie z kostki brukowej ma być finalnym elementem stażu. Podopieczni OSiW od 21 stycznia do 11 lutego br. pod okiem wykwalifikowanych niemieckich instruktorów nabędą umiejętności niezbędne do profesjonalnego wykonywania zawodu brukarza. Możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak i sam pobyt za granicą z pewnością zaprocentuje w przyszłości, ułatwiając młodzieży wejście zarówno na lokalny, jak i europejski rynek pracy. Ponadto umiejętności zdobyte przez uczestników projektu potwierdzone zostaną certyfikatem Europass-Mobility, których uroczyste wręczenie nastąpi ostatniego dnia pobytu.

Druga grupa uczestników odbędzie staż w terminie 14 kwietnia – 4 maja br. Udział w projektach realizowanych w ramach programu „Leonardo da Vinci” pozytywnie wpływa na chęć zdobywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz wzmacnia motywację uczestników do dalszej nauki zawodu. Staż międzynarodowy kształtuje zdolności adaptacyjne do nowych warunków, pozwala przełamać bariery kulturowe i językowe. Dlatego Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w ramach współpracy z niemieckim partnerem planuje realizację kolejnych projektów dających możliwość odbycia zagranicznych staży zawodowych młodzieży OHP. Kolejny z nich „Gospodarstwo domowe na europejskim poziomie” skierowany do uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Ostródzie kształcących się w zawodzie kucharza rozpocznie się w październiku br.